• Dwudniowe święto historii w Pierwszej Stolicy

    Dwudniowe święto historii w Pierwszej Stolicy!

mpppm.jpgWarsztaty literacko-historyczne przeprowadzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna podczas Koronacji Królewskiej przybliżyły dzieciom i ich rodzicom czasy Bolesława Chrobrego. Król raczej nie potrafił czytać ani pisać. Doceniał jednak ludzi wykształconych i wiedzę jaką reprezentowali. Thietmar, niechętny Chrobremu kronikarz niemiecki, poświadcza, że „kazał sobie przynosić i czytać przepisy prawa kanonicznego, aby według nich sądzić innych i samemu zgodnie z nimi postępować.” Cenił sobie słowo pisane.

Podczas warsztatów, w hołdzie Bolesławowi Chrobremu, powstała specjalna pamiątkowa księga do królewskiej biblioteki. Znalazły się w niej takie rozdziały jak: „Słowiański szyk”, „Jabłko królewskie” czy „Prawie jak skrybowie”. Przez chwilę można było samemu zostać królem pozując do zdjęcia z berłem i koroną. Niektórzy woleli wcielić się w skrybę, czyli mnicha trudniącego się ręcznym kopiowaniem ksiąg. Wykonali kopie ilustracji przedstawiających dawne Gniezno oraz inicjały, czyli ozdobną pierwszą literę akapitu.

Wszyscy autorzy złożyli swoje autografy gęsim piórem. Okazało się, że starsi i młodsi mieszkańcy naszego miasta posiadają talenty pisarskie i artystyczne.