• Turnieje, widowiska, koncerty. Koronacja 2019 za nami!

    Dwudniowe święto historii w Pierwszej Stolicy już za nami!

odam.jpg Ponieważ tegoroczna edycja Koronacji Królewskiej przebiegać będzie pod hasłem „Kobiety epoki Piastów”, postaramy się przybliżyć wam poprzez nasze wpisy na stronie kilka najważniejszych i najciekawszych postaci kobiecych tamtych czasów. Jako pierwszą przestawiamy Odę, której imię wspomina nawet sławny dokument „Dagome iudex” z X wieku.

Pomimo tego, iż Mieszko I nazywany był przez kronikarza Widukinda przyjacielem cesarza, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych X wieku, doszło do wojny z Niemcami, którą wygrał polski władca. Na szczęście obie strony nie były zainteresowane w eskalacji konfliktu, w efekcie czego ustanowiony został pokój, a środkiem do jego utrwalenia miało stać się małżeństwo polskiego władcy z panną z jakiegoś ważnego saskiego, arystokratycznego rodu. Zaczęto więc poszukiwać, odpowiedniej dla Mieszka I wybranki i jak pokazują to dalsze wydarzenia, nie było to wcale prostą sprawą.

Wtedy też, po raz pierwszy w historii pojawia się nasza bohaterka - Oda. Córka margrabiego Marchii Północnej Dytryka, spokrewniona z domem cesarskim, żyła dotąd spokojnym rytmem reguły klasztornej w opactwie w Kalbe. Życie mniszki było może monotonne ale przewidywalne, bezpieczne i dostatnie. Jednak miało się ono zmienić i to radykalnie. Panowie sascy przy aprobacie cesarza Ottona I zabrali córkę wielebnego Dytryka z klasztoru i nie pytając jej o zgodę, w 980 roku wydali za słowiańskiego księcia. Nikt nie wiedział wtedy, że wydarzenie to uratowało jej życie. Trzy lata później bowiem, jej klasztor zostanie zniszczony podczas wielkiego powstania Słowian Połabskich.

Zdaje się, że mimo dużej różnicy wieku pomiędzy obojgiem małżonków i dość gwałtownych okoliczności, w wyniku których doszło do ich małżeństwa, Mieszko i Oda stworzyli dobrą rodzinę. Znakiem tego była trójka synów - Mieszko, Świętopełk i Lambert, których wspólnie się dochowali.

Jej imię pojawia się w niezwykle ważnym dla naszej wiedzy o wczesnopiastowskim państwie dokumencie „Dagome iudex”, którego treść znamy z XI-wiecznego streszczenia. Wynika z niego, iż Mieszko wspólnie z Odą i ich synami – Mieszkiem juniorem i Lambertem oddali w opiekę św. Piotrowi Państwo gnieźnieńskie (civitas schnesghe).

W swoim nowym, polskim domu, księżna cieszyła się wielkim poważaniem, „żyła tam w wielkich łaskach aż do śmierci swojego męża, szanowana przez tych pośród których przebywała, pomocna tym, od których ród swój wywodziła”.

Małżeństwo z Odą wydatnie zwiększyło znaczenie polskiego władcy i przyczyniło się do wzrostu jego prestiżu. Dzięki niemu, wszedł on w bardzo bliskie relacje z dynastią Liudolfingów i najważniejszymi rodami z Saksonii. Dzięki bliskim kontaktom politycznym Mieszka I, ale także osobistych, z władcami niemieckimi i saskimi arystokratami, doszło do włączenia polskiej dynastii w krąg najważniejszych rodów imperium.

Koronacja Królewska już 28 i 29 lipca w Gnieźnie! Zapraszamy!