• Turnieje, widowiska, koncerty. Koronacja 2019 za nami!

    Dwudniowe święto historii w Pierwszej Stolicy już za nami!

dobrawam.jpgO Dobrawie czy też Dąbrówce słyszał każdy Polak, a z pewnością każdy mieszkaniec Gniezna. Czy jednak jej postać nie ma już przed nami tajemnic? Przeczytajcie więcej sami o tej niezwykłej księżniczce, która będzie jedną z bohaterek tegorocznej edycji Koronacji Królewskiej.

Dobrawa była córką księcia czeskiego Bolesława Srogiego. Źródła milczą na temat daty jej urodzin. Czeski dziejopis Kosmas stwierdza złośliwie w swojej kronice, iż: „kiedy poślubiła księcia polskiego, będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła ze swej głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim głupstwem tej kobiety”. Jednak wiele na to wskazuje, że w momencie zawierania małżeństwa z Mieszkiem I daleko jej było do dojrzałego wieku. Ślub władcy Państwa gnieźnieńskiego z czeską księżniczką był, jak to zazwyczaj bywało, częścią większej umowy o charakterze politycznym, zawartej pomiędzy rodami Przemyślidów i Piastów, i nie miał większego znaczenia fakt, że pan młody był poganinem, a jego nowa żona chrześcijanką. Przybyła z Pragi do swojego oblubieńca w otoczeniu świeckich i duchownych dostojników w 965 roku. Już na samym początku postawiła przyszłemu mężowi warunek - poślubi go tylko wtedy, gdy ten odeśle siedem dotychczasowych swoich pogańskich żon.

W świetle przekazów Thietmara i Galla Anonima, rysuje się nam obraz kobiety o silnym charakterze, przy tym mądrej i dobrej. Obydwaj kronikarze wskazują na jej aktywny udział w przekonywaniu Mieszka I do konwersji na chrześcijaństwo, co nastąpiło w 966 roku. Saski dziejopis w barwny sposób kreśli obraz chrześcijańskiej pani, która łamie wiele zasad życia swojej religii, by tylko zachęcić swojego pogańskiego męża do przyjęcia chrztu. Wizja ta wpisuje w wielowiekową tradycję przypisywania pobożnym żonom pogańskich władców roli inspiratorek w ich nawróceniu. Jej źródłem były słowa Pawła z Tarsu, który w Liście do Koryntian napisał, że: „Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie”.

Mieszko i Dobrawa doczekali się dwójki dzieci – syna Bolesława, zwanego później Chrobrym oraz córki Świętosławy (Sygrydy), która wydana została za mąż za króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, by następnie po jego śmierci poślubić Swena Widłobrodego – władcę Danii i Norwegii. Mariaż ten zabezpieczał nadbałtyckie interesy polityczne rodzącego się wówczas państwa polskiego.

Przez cały czas trwania małżeństwa, które zakończyła w 977 śmierć księżnej, Dobrawa była gwarantką dobrych relacji politycznych z Czechami. Dzięki pomocy militarnej jej ojca, w 967 roku, Mieszko I pokonał zagrażających od wielu lat jego władztwu Wolinian i saskiego banitę Wichmana. Przedwczesna śmierć księżnej zapoczątkowała erozję znakomitych do niedawna stosunków z Przemyślidami i sojusz obu rodów uległ z czasem rozpadowi.

Koronacja Królewska już 28 i 29 lipca w Gnieźnie! Zapraszamy!