• Turnieje, widowiska, koncerty. Koronacja 2019 za nami!

    Dwudniowe święto historii w Pierwszej Stolicy już za nami!

weteskom.jpg Impreza tak głęboko zanurzona w polskiej historii, jak Koronacja Królewska nie mogłaby się obyć bez opiekuna merytorycznego. Czuwa on nad tym, by program, forma i promocja festiwalu jak najbardziej zbliżona była klimatem do tego, co wiemy o czasach pierwszych Piastów. Tą ważną rolę pełni w tym roku prof. dr hab. Leszek Wetesko.

Profesor Wetesko ukończył studia w zakresie historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Był pracownikiem naukowym Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie od 1991 roku pełnił funkcję wicedyrektora. Autor koncepcji, scenariuszów oraz twórca wielu wystaw  poświęconych kulturze i sztuce polskiego średniowiecza: „Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka”, „Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki”, „Skarby piśmiennictwa katedry gnieźnieńskiej”, „Kultura Polski Piastów”.

W 2008 roku, w Instytucie Historii UAM, obronił pracę doktorską zatytułowaną: „W służbie państwa i Kościoła. Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku”, w 2014 – uzyskał tamże stopień doktora habilitowanego w zakresie historii („Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku”). Od 2009 jest pracownikiem naukowym w Instytucie Kultury Europejskiej UAM – początkowo jako adiunkt w Zakładzie Studiów Gnieźnieńskich, od 2016 roku – profesor.