• Turnieje, widowiska, koncerty. Koronacja 2019 za nami!

    Dwudniowe święto historii w Pierwszej Stolicy już za nami!

kolejekoronacjam.jpgKoleje Wielkopolskie przygotowały specjalną ofertę dla wszystkich mieszkańców naszego regionu, którzy chcieliby przyjechać pociągiem na Koronację Królewską do Gniezna. W ramach specjalnego pakietu, uczestnicy Imprezy do swojego miejsca zamieszkania wracają za darmo. Każdy, kto 28 lipca 2018 roku wybierze się Kolejami Wielkopolskimi do Gniezna, otrzyma na wykorzystanym bilecie jednorazowym okazjonalny stempel, który uprawni do nieodpłatnego przejazdu powrotnego.

Skorzystać z promocji może każda osoba zamierzająca uczestniczyć w Koronacji Królewskiej 2018, która zakupi na zasadach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego bilet jednorazowy na przejazd ,,Tam” zgodnie z cennikiem opłat za bilety jednorazowe ważny na przejazd 28 lipca 2018 roku.

Na podstawie posiadanego biletu, przejazd:
- na imprezę odbywać się będzie na podstawie biletów jednorazowych w jedną stronę (,,tam”), nabytych według indywidualnych uprawnień;
- z powrotem będzie odbywał się nieodpłatnie na podstawie zakupionego wcześniej i wykorzystanego biletu na przejazd ,,tam” po warunkiem, że uzyska na odwrocie biletu papierowego pieczątkę lub do biletu elektronicznego poświadczenie uczestnictwa w wydarzeniu Koronacja Królewska 2018.
Pieczątka będzie dostępna podczas imprezy 28.07.2018 roku na stanowisku Kolei Wielkopolskich na Placu św. Wojciecha.

Informacje dodatkowe:
Bilet wraz z pieczątką lub wydanym poświadczeniem ważny jest na przejazd tylko w pociągach obsługiwanych przez Spółkę Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu, stacji przeznaczenia, drogi przejazdu oraz przewoźnika nie jest dozwolona.
Za zagubiony bilet wraz z pieczątką nie wydaje się duplikatów ani poświadczeń.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu, o którym mowa w ust. 2 podróżny zobowiązany jest do zakupu nowego biletu zawierającego umowę przewozu.
Na przewóz roweru należy nabyć odpowiedni bilet, na zasadach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Taryfie przewozowej (KW -TP).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z oferty specjalnej stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego i KW -TP.