• Turnieje, widowiska, koncerty. Koronacja 2019 za nami!

    Dwudniowe święto historii w Pierwszej Stolicy już za nami!

Ogólne zasady rozgrywania XIII Turnieju Łuczniczego o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu 28 lipca 2019 roku w ramach Festiwalu Kultury Słowiańskiej Koronacja Królewska 2019

1. Turniej jest Turniejem otwartym. Uczestnikiem Turnieju może być osoba, która ukończyła 14 lat (osoby niepełnoletnie startują pod opieką osoby dorosłej).

2. W turnieju nie mogą startować zawodnicy, którzy wyczynowo trenują lub kiedykolwiek trenowali łucznictwo, jako dyscyplinę sportową. Turniej ma charakter rekreacyjny bez rozbudowanej struktury instytucjonalnej, dlatego sprawa przestrzegania tego punktu regulaminu jest sprawą honorową uczestników.

3. Uczestnicy turnieju obowiązkowo występują w strojach historycznych (IX - XV w.).

4. Wymagania sprzętowe: do turnieju dopuszczone będą łuki tradycyjne oraz łuki historyczne i rekonstrukcje łuków historycznych; niedozwolone są jakiekolwiek przyrządy celownicze i nowoczesne modyfikacje łuków; promienie i nasady strzał wyłącznie drewniane, lotki z materiałów naturalnych, groty toczone; liczba strzał min. 3 szt. W czasie trwania turnieju nie jest dopuszczona wymiana łuku.

5. Przebieg turnieju:
- zgłoszenia do Turnieju: 28 lipca 2019 roku, od 9.00 do 10.45. Otwarcie Turnieju: 28 lipca 2019, 11.00;
- uczestnicy Turnieju strzelają do tarcz według listy startowej powstałej w drodze zapisów;
- każdy uczestnik strzela trzykrotnie do odrębnej tarczy w każdej serii, do której się zakwalifikował;
- liczą się tylko te strzały, które utknęły we właściwej tarczy (punkty od 0 do 10 odczytuje sędzia główny w obecności uczestnika Turnieju);
- w każdej serii odpadają łucznicy, którzy uzyskali najsłabsze rezultaty punktowe, a o ilości odpadających decyduje sędzia główny;
- odległości turniejowe: 15m, 25m, 30m, 35m, 40m, 45m, 50m, 55m, 60m, 65m, 70m;
- turniej wygrywa ten łucznik, który uzyska najlepszy wynik z największej odległości;
- uczestnik, który nie stawi się na komendę i nie odda 3 strzałów w czasie 2 minut zostanie wykluczony;
- w chwili nierozstrzygnięcia Turnieju na odległości 70 m, zarządzona zostanie seria dodatkowa.

6. Zgłoszenie się do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem wyjaśnia i rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje mają charakter ostateczny.

7. Ufundowana przez Prezydenta Królewskiego Miasta Gniezna nagroda główna: Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu to 2.000 złotych.

8. Trzykrotne zdobycie Złotego Trzosu zezwala łucznikowi na ponowne uczestnictwo w Turnieju wyłącznie poza konkursem.

9. Nagrody dodatkowe:
- II miejsce w Turnieju: 1.000 zł;
- najlepiej strzelająca białogłowa: 500 zł;
- najlepszy gnieźnianin: 500 zł.

10. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są zachować szczególne warunki bezpieczeństwa podczas strzelania i bezwzględnie podporządkować się poleceniom Sędziego Głównego.

11. Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w tym swojego wizerunku, do celów organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia.