Ogólne zasady rozgrywania Turnieju Łuczniczego o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu w ramach Festiwalu Kultury Słowiańskiej Koronacja Królewska.

1. Turniej jest Turniejem otwartym. Uczestnikiem Turnieju może być osoba, która ukończyła 14 lat (osoby niepełnoletnie startują pod opieką osoby dorosłej).

2. W turnieju nie mogą startować zawodnicy, którzy wyczynowo trenują lub kiedykolwiek trenowali łucznictwo, jako dyscyplinę sportową. Turniej ma charakter rekreacyjny bez rozbudowanej struktury instytucjonalnej, dlatego sprawa przestrzegania tego punktu regulaminu jest sprawą honorową uczestników.

3. Uczestnicy turnieju obowiązkowo występują w strojach historycznych (IX - XV w.).

4. Do turnieju dopuszczone będą łuki historyczne i tradycyjne, odwzorowane właściwie dla okresu Średniowiecza. Wykluczone są wszelkie nowoczesne modyfikacje, przyrządy celownicze itp. Tak łuk, jak i strzały (min. 3 szt.) muszą być drewniane z grotem metalowym, a wszystkie ich elementy wykonane z materiałów naturalnych. W czasie trwania turnieju nie jest dopuszczona wymiana łuku.

5. Przebieg turnieju:
- otwarcie Turnieju: niedziela, 29 lipca 2018, 11.00,
- uczestnicy strzelają według listy startowej powstałej w drodze losowania numeru startowego,
- każdy uczestnik strzela do odrębnej tarczy, strzelając trzykrotnie w każdej serii, do której się zakwalifikował,
- liczą się tylko te strzały, które utknęły we właściwej tarczy (punkty od 0 do 10 odczytuje sędzia pomocniczy, strzała na linii oceniana będzie na korzyść łucznika),
- w każdej serii odpadają łucznicy, którzy uzyskali najsłabsze rezultaty punktowe. O ilości odpadających decyduje Sędzia Główny,
- odległości turniejowe: 15m, 25m, 30m, 35m, 40m, 45m, 50m, 55m, 60m, 65m, 70m,
- turniej wygrywa ten łucznik, który uzyska najlepszy wynik z największej odległości,
- w chwili nie rozstrzygnięcia Turnieju na odległości 70 m zarządzona zostanie seria dodatkowa trzech strzałów, i tak do skutku,
- uczestnik, który nie stawi się na wskazanym torze i nie odda 3 strzałów w czasie 2 minut zostanie wykluczony z turnieju.

6. Oddanie pierwszego strzału jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem wyjaśnia i rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje mają charakter ostateczny.

7. Ufundowana przez Prezydenta Królewskiego Miasta Gniezna nagroda główna Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu jest równowartością sumy 2.000 PLN. Trzykrotne zdobycie Złotego Trzosu zezwala łucznikowi na ponowne uczestnictwo w turnieju wyłącznie poza konkursem.

8. Organizatorzy przewidują nagrody dodatkowe:
- II miejsce w Turnieju 1.000 PLN
- najlepiej strzelająca białogłowa 500 PLN
- najlepszy gnieźnianin 500 PLN.

9. Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w tym swojego wizerunku, do celów organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia.

Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu zdobyli dotychczas:
- w 2018 roku Rafał Łosak z Poznania uzyskując odległość 70 m - 7 pkt.
- w 2017 roku Jerzy Jackowski z Warszawy uzyskując odległość 65 m - 11 pkt.
- w 2016 roku Łukasz Nawalny z Łodzi uzyskując odległość 65 m - 10 pkt.
- w 2015 roku Łukasz Nawalny z Łodzi uzyskując odległość 65 m - 3 pkt.
- w 2014 roku Walkowski Przemysław z Poznania uzyskując odległość 65 m - 7 pkt.
- w 2013 roku Walkowski Przemysław z Poznania uzyskując odległość 70 m - 11 pkt.
- w 2012 roku Walkowski Przemysław z Poznania uzyskując odległość 70 m - 6 pkt.
- w 2011 roku Krupa Paweł z Międzyzdrojów uzyskując odległość 60 m - 2 pkt.
- w 2010 roku Krupa Paweł z Międzyzdrojów uzyskując odległość 55 m - 1 pkt.
- w 2009 roku Krupa Tadeusz z Międzyzdrojów uzyskując odległość 60 m - 7 pkt.
- w 2008 roku Milewski Dariusz z Otwocka uzyskując z odległość 55 m - 4 pkt.
- w 2007 roku Ceglewski Przemysław z Chełmna uzyskując z odległość 45 m - 3 pkt.